โปรโมชั่น ระบบคิดเงินลานจอดรถ CPMS เชียงใหม่

ระบบลานจอดรถ Car Park Management System

ระบบคิดเงินลานจอดรถ CPMS SET-A

ระบบคิดเงินลานจอดรถ CPMS SET-A

รองรับ E-Stamp การจัดการ การเข้าใช้พื้นที่ ได้หลายระดับ เช่น

1. ผู้เข้ารับบริการ
2. ผู้มาติดต่องาน
3. ผู้เช่าพื้นที่
4. พนักงาน
5. ผู้บริหาร
6. VIP

ฟังก์ชั่น ระบบจัดการลานจอดรถ CPMS

1. เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ รายงานผลช่องจอดรถว่าง
2. Admin สามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และหน้า Slip เองได้
3. Admin สามารถดูข้อมูล Real time ได้ตลอดเวลา
4. รองรับการสำรองข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี
5. มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม และการใช้งานที่ง่าย และเป็นมิตร
6. มีระบบป้องกัน Anti Pass Back ในการใช้บัตรวน เข้าพื้นที่
7. รองรับการ ใช้ตู้อัตโนมัติ แทนคน เพื่อลดอัตราการใช้เจ้าหน้าที่ระยะยาว
8. ติดตามผลการทำงานได้จาก PC เดิมของสำนักงาน
9. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
10. รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
11. ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online
12. ฿23,900 / Lic. / ปี ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )
13. ฿93,200 / Lic. ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ระบบ CPMS คลิก

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿23,900

โทรศัพท์ แชท LINE

ชุด ระบบจัดการลานจอดรถ CPMS

– Mini PC Ram 4GB / SSD 128GB Touchscreen
– จอแสดงผลฝั่งลูกค้า
– อุปกรณ์อ่านรหัสบัตรจอดรถ
– ลิ้นชักเก็เงินอัตโนมัติ
– Printer ออกใบเสร็จฯ / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

โทรศัพท์ แชท LINE

การบริหารจัดการที่จอดรถในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบ ที่ให้บริการที่จอดรถ ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ระบบเก็บเงินที่จอดรถ CPMS มีความสามารถในการ การคำนวณค่าบริการที่จอดรถ, การกำหนดเรทราคาได้ตามต้องการ, การเข้าถึงข้อมูลแบบ Real-time สำหรับผู้ดูแลระบบ, รายงานที่แสดงช่องจอดรถที่ว่าง, และ ปริมาณรถในพื้นที่ในขณะเดียวกัน

ระบบบริหารลานจอดรถ CPMS SET-B

ระบบบริหารลานจอดรถ CPMS SET-B

ฟังก์ชั่นการเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

– กดปุ่มสวิทย์
– สั่งเปิดจากรีโมทย์

ฟังก์ชั่น ระบบเก็บเงินที่จอดรถ CPMS

1. เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ รายงานผลช่องจอดรถว่าง
2. Admin สามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และหน้า Slip เองได้
3. Admin สามารถดูข้อมูล Real time ได้ตลอดเวลา
4. รองรับการสำรองข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี
5. มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม และการใช้งานที่ง่าย และเป็นมิตร
6. มีระบบป้องกัน Anti Pass Back ในการใช้บัตรวน เข้าพื้นที่
7. รองรับการ ใช้ตู้อัตโนมัติ แทนคน เพื่อลดอัตราการใช้เจ้าหน้าที่ระยะยาว
8. ติดตามผลการทำงานได้จาก PC เดิมของสำนักงาน
9. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
10. รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
11. ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online
12. ฿23,900 / Lic. / ปี ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )
13. ฿93,200 / Lic. ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ระบบ CPMS คลิก

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿56,900

โทรศัพท์ แชท LINE

1. ชุด ระบบลานจอดรถ CPMS

– Mini PC Ram 4GB / SSD 128GB Touchscreen
– จอแสดงผลฝั่งลูกค้า
– อุปกรณ์อ่านรหัสบัตรจอดรถ
– ลิ้นชักเก็เงินอัตโนมัติ
– Printer ออกใบเสร็จฯ / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
– เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA

2. ชุดแขนไม้กั้นรถยนต์

– ไม้กันรถยนต์ยาว 4.5เมตร
– เปิดไม้ได้เร็ว 3 วินาที
– เซ็นเซอร์กันไม้ตีรถ
– รองรับการเชื่อมต่อกับระบบCPMS และระบบIVMS เพื่อเปิดไม้กั้นรถยนต์

3. Software ระบบคิดเงินลานจอดรถ CPMS

– เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ รายงานผลช่องจอดรถว่าง
– Admin สามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และหน้า Slip เองได้
– ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และ Online
– รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
– ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ระบบ CPMS คลิก

โทรศัพท์ แชท LINE

ระบบจัดการลานจอดรถ CPMS มีความยืดหยุ่น ทำให้เหมาะสมกับทุกธุรกิจที่จอดรถ มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
1. เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ
2. สามารถกำหนดเรทราคาได้ตามนโยบายแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ
3. รองรับระบบประทับตราอิเล็กทรอนิกส์ E-Stamp
4. Admin สามารถปรับเปลี่ยนเรทราคาได้
5. Admin สามารถดูข้อมูลผ่าน Dashboard สามารถตรวจสอบข้อมูลที่จอดรถและรายได้ในขณะเดียวกัน และเรียกงายงาน แบบ Real time ได้ตลอดเวลา

ระบบลานจอดรถ CPMS SET-C

ระบบลานจอดรถ CPMS SET-C
ระบบลานจอดรถ CPMS SET-C

ระบบลานจอดรถ CPMS SET-C

ฟังก์ชั่นการเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

– สั่งเปิดจากการทาบบัตร
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ฟังก์ชั่น ระบบจัดการลานจอดรถ CPMS

1. เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ รายงานผลช่องจอดรถว่าง
2. Admin สามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และหน้า Slip เองได้
3. Admin สามารถดูข้อมูล Real time ได้ตลอดเวลา
4. รองรับการสำรองข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี
5. มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม และการใช้งานที่ง่าย และเป็นมิตร
6. มีระบบป้องกัน Anti Pass Back ในการใช้บัตรวน เข้าพื้นที่
7. รองรับการ ใช้ตู้อัตโนมัติ แทนคน เพื่อลดอัตราการใช้เจ้าหน้าที่ระยะยาว
8. ติดตามผลการทำงานได้จาก PC เดิมของสำนักงาน
9. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
10. รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
11. ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online
12. ฿23,900 / Lic. / ปี ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )
13. ฿93,200 / Lic. ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ระบบ CPMS คลิก

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿72,800

โทรศัพท์ แชท LINE

1. ชุด ระบบบริหารลานจอดรถ CPMS

– Mini PC Ram 4GB / SSD 128GB Touchscreen
– จอแสดงผลฝั่งลูกค้า
– อุปกรณ์อ่านรหัสบัตรจอดรถ
– ลิ้นชักเก็เงินอัตโนมัติ
– Printer ออกใบเสร็จฯ / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
– เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA

2. ชุดแขนไม้กั้นรถยนต์

– ไม้กันรถยนต์ยาว 4.5เมตร
– เปิดไม้ได้เร็ว 3 วินาที
– เซ็นเซอร์กันไม้ตีรถ
– รองรับการเชื่อมต่อกับระบบCPMS และระบบIVMS เพื่อเปิดไม้กั้นรถยนต์

3. ระบบบัตรสมาชิก

– อุปกรณ์รับสัญญาณบัตรสมาชิก
– แถมฟรี บัตรสมาชิก 50ใบ

4. Software ระบบเก็บเงินที่จอดรถ CPMS

– เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ รายงานผลช่องจอดรถว่าง
– Admin สามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และหน้า Slip เองได้
– ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และ Online
– รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
– ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ระบบ CPMS คลิก

โทรศัพท์ แชท LINE

6. รองรับการสำรองข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี
7. รายงาน ช่องจอดรถที่ว่าง และ ปริมาณรถในพื้นที่
8. รายงานปริมาณและตรวจสอบรถเข้าออก แยกเป็น ชม. วัน เดือน ได้
9. ตรวจสอบ,ค้นหา,นับและบันทึกข้อมูลรถที่เข้ามาในพื้นที่ได้
10. Admin สามารถปรับแต่งหน้า Silp ได้

ระบบเก็บเงินที่จอดรถ CPMS SET-D

ระบบเก็บเงินที่จอดรถ CPMS SET-D

ฟังก์ชั่นการเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

– สั่งเปิดเมื่อรถสมาชิกอยู่ในระยะ 20เมตร
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ฟังก์ชั่น ระบบลานจอดรถ CPMS

1. เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ รายงานผลช่องจอดรถว่าง
2. Admin สามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และหน้า Slip เองได้
3. Admin สามารถดูข้อมูล Real time ได้ตลอดเวลา
4. รองรับการสำรองข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี
5. มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม และการใช้งานที่ง่าย และเป็นมิตร
6. มีระบบป้องกัน Anti Pass Back ในการใช้บัตรวน เข้าพื้นที่
7. รองรับการ ใช้ตู้อัตโนมัติ แทนคน เพื่อลดอัตราการใช้เจ้าหน้าที่ระยะยาว
8. ติดตามผลการทำงานได้จาก PC เดิมของสำนักงาน
9. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
10. รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
11. ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online
12. ฿23,900 / Lic. / ปี ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )
13. ฿93,200 / Lic. ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ระบบ CPMS คลิก

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿78,800

โทรศัพท์ แชท LINE

1. ชุด ระบบลานจอดรถ CPMS

– จอแสดงผลฝั่งลูกค้า
– อุปกรณ์อ่านรหัสบัตรจอดรถ
– ลิ้นชักเก็เงินอัตโนมัติ
– Printer ออกใบเสร็จฯ / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
– เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA

2. ชุดแขนไม้กั้นรถยนต์

– ไม้กันรถยนต์ยาว 4.5เมตร
– เปิดไม้ได้เร็ว 3 วินาที
– เซ็นเซอร์กันไม้ตีรถ
– รองรับการเชื่อมต่อกับระบบCPMS และระบบIVMS เพื่อเปิดไม้กั้นรถยนต์

3. ระบบบัตรสมาชิก

– อุปกรณ์รับสัญญาณบัตรสมาชิก
– แถมฟรี บัตรสมาชิก 25ใบ

4. Software ระบบจัดการลานจอดรถ CPMS

– เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ รายงานผลช่องจอดรถว่าง
– Admin สามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และหน้า Slip เองได้
– ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และ Online
– รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
– ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ระบบ CPMS คลิก

โทรศัพท์ แชท LINE

11. มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม และการใช้งานที่ง่าย และเป็นมิตร
12. มีรายงานอื่นๆ ให้ปรับใช้ตามความต้องการแต่ละพื้นที่
13. มีระบบป้องกัน Anti Pass Back ในการใช้บัตรวนรถเข้าพื้นที่
14. รองรับการใช้ตู้อัตโนมัติ แทนคน เพื่อลดอัตราการใช้เจ้าหน้าที่ระยะยาว
15. ติดตามผลการทำงานได้จาก PC เดิมของสำนักงาน

ระบบจัดการลานจอดรถ CPMS SET-E

ระบบจัดการลานจอดรถ CPMS SET-E

ฟังก์ชั่นการเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

– สั่งเปิดเมื่อตรวจจับเจอทะเบียนรถสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ฟังก์ชั่น ระบบเก็บเงินที่จอดรถ CPMS

1. เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ รายงานผลช่องจอดรถว่าง
2. Admin สามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และหน้า Slip เองได้
3. Admin สามารถดูข้อมูล Real time ได้ตลอดเวลา
4. รองรับการสำรองข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี
5. มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม และการใช้งานที่ง่าย และเป็นมิตร
6. มีระบบป้องกัน Anti Pass Back ในการใช้บัตรวน เข้าพื้นที่
7. รองรับการ ใช้ตู้อัตโนมัติ แทนคน เพื่อลดอัตราการใช้เจ้าหน้าที่ระยะยาว
8. ติดตามผลการทำงานได้จาก PC เดิมของสำนักงาน
9. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
10. รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
11. ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online
12. ฿23,900 / Lic. / ปี ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )
13. ฿93,200 / Lic. ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ระบบ CPMS คลิก

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿93,800

โทรศัพท์ แชท LINE

1. ชุด ระบบเก็บเงินที่จอดรถ CPMS

– Mini PC Ram 4GB / SSD 128GB Touchscreen
– จอแสดงผลฝั่งลูกค้า
– อุปกรณ์อ่านรหัสบัตรจอดรถ
– ลิ้นชักเก็เงินอัตโนมัติ
– Printer ออกใบเสร็จฯ / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

2. ชุดแขนไม้กั้นรถยนต์

– ไม้กันรถยนต์ยาว 4.5เมตร
– เปิดไม้ได้เร็ว 3 วินาที
– เซ็นเซอร์กันไม้ตีรถ
– รองรับการเชื่อมต่อกับระบบCPMS และระบบIVMS เพื่อเปิดไม้กั้นรถยนต์

3. กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR

– กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR
– ป้ายแสดงหมายเลขทะเบียนรถ
– ไฟส่องสว่าง
– เสาจับยึดอุปกรณ์

4. Software ระบบลานจอดรถ CPMS

– เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ รายงานผลช่องจอดรถว่าง
– Admin สามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และหน้า Slip เองได้
– ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และ Online
–รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
– ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ระบบ CPMS คลิก

โทรศัพท์ แชท LINE

16. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
17. รองรับการรับชำระเงิน แบบ E-Money ในโทรศัพท์
18. รองรับการจัดทำใบเสร็จ,ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
19. รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
20. ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online

ระบบคิดเงินลานจอดรถ CPMS SET-F

ระบบคิดเงินลานจอดรถ CPMS SET-F

ฟังก์ชั่นการเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

– สั่งเปิดเมื่อรถสมาชิกอยู่ในระยะ 20เมตร
– สั่งเปิดจากการทาบบัตร
– สั่งเปิดจากการรับสลิปบัตรผ่าน
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ฟังก์ชั่น ระบบจัดการลานจอดรถ CPMS

1. เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ รายงานผลช่องจอดรถว่าง
2. Admin สามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และหน้า Slip เองได้
3. Admin สามารถดูข้อมูล Real time ได้ตลอดเวลา
4. รองรับการสำรองข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี
5. มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม และการใช้งานที่ง่าย และเป็นมิตร
6. มีระบบป้องกัน Anti Pass Back ในการใช้บัตรวน เข้าพื้นที่
7. รองรับการ ใช้ตู้อัตโนมัติ แทนคน เพื่อลดอัตราการใช้เจ้าหน้าที่ระยะยาว
8. ติดตามผลการทำงานได้จาก PC เดิมของสำนักงาน
9. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
10. รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
11. ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online
12. ฿23,900 / Lic. / ปี ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )
13. ฿93,200 / Lic. ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ระบบ CPMS คลิก

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿215,000

โทรศัพท์ แชท LINE

1. ชุด ระบบจัดการลานจอดรถ CPMS

– Mini PC Ram 4GB / SSD 128GB Touchscreen
– จอแสดงผลฝั่งลูกค้า
– อุปกรณ์อ่านรหัสบัตรจอดรถ
– ลิ้นชักเก็เงินอัตโนมัติ
– Printer ออกใบเสร็จฯ / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

2. ชุดแขนไม้กั้นรถยนต์

– ไม้กันรถยนต์ยาว 4.5เมตร
– เปิดไม้ได้เร็ว 3 วินาที
– เซ็นเซอร์กันไม้ตีรถ
– รองรับการเชื่อมต่อกับระบบCPMS และระบบIVMS เพื่อเปิดไม้กั้นรถยนต์

3. ระบบบัตรสมาชิก

– อุปกรณ์รับสัญญาณบัตรสมาชิก ระยะไกล
– แถมฟรี บัตรสมาชิก 25ใบ
– อุปกรณ์รับสัญญาณบัตรสมาชิก ระยะใกล้
– แถมฟรี บัตรสมาชิก 50ใบ

4. ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ

– ออกบัตรผ่านแบบ Cabon Slip
– กล้องวงจรปิดบันทึกภาพบุคคล
– กล้องวงจรปิดบันทึกภาพทะเบียนรถ
– เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800va
– ระบบเสียงต้อนรับ
– รองรับระบบ broadcast โดยการควบคุมการเล่นภาพหรือวีดีโอจากจุดเดียว
– รองรับการใส่จอ monitor 19.5″ สำหรับเล่นภาพ หรือ วีดีโอโฆษณา

5. Software ระบบเก็บเงินที่จอดรถ CPMS

– เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ รายงานผลช่องจอดรถว่าง
– Admin สามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และหน้า Slip เองได้
– ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และ Online
– รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
– ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ระบบ CPMS คลิก

โทรศัพท์ แชท LINE

การนำ ระบบบริหารลานจอดรถ CPMS ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่เพียงทำให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยป้องกันความผิดพลาดและการทุจริตของพนักงาน ทำให้ Admin ได้รับข้อมูลแบบ Real-time และรายงานที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ Admin สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการจัดการในอนาคต การใช้งาน ระบบลานจอดรถ CPMS ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยลดการมีคนตรวจสอบและจัดการที่จอดรถ ทำให้การบริหารจัดการที่จอดรถเป็นไปอย่างที่ต้องการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจที่ให้บริการที่จอดรถก้าวไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมที่ชาญฉลาดในพื้นที่

ระบบบริหารลานจอดรถ CPMS SET-G

ระบบบริหารลานจอดรถ CPMS SET-G

ฟังก์ชั่นการเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

– สั่งเปิดเมื่อตรวจจับเจอทะเบียนรถสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้
– สั่งเปิดจากการทาบบัตร
– สั่งเปิดจากการรับสลิปบัตรผ่าน
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ฟังก์ชั่น ระบบลานจอดรถ CPMS

1. เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ รายงานผลช่องจอดรถว่าง
2. Admin สามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และหน้า Slip เองได้
3. Admin สามารถดูข้อมูล Real time ได้ตลอดเวลา
4. รองรับการสำรองข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี
5. มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม และการใช้งานที่ง่าย และเป็นมิตร
6. มีระบบป้องกัน Anti Pass Back ในการใช้บัตรวน เข้าพื้นที่
7. รองรับการ ใช้ตู้อัตโนมัติ แทนคน เพื่อลดอัตราการใช้เจ้าหน้าที่ระยะยาว
8. ติดตามผลการทำงานได้จาก PC เดิมของสำนักงาน
9. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
10. รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
11. ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online
12. ฿23,900 / Lic. / ปี ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )
13. ฿93,200 / Lic. ( 1Lic. = 1Site ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Client )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ระบบ CPMS คลิก

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿225,900

โทรศัพท์ แชท LINE

1. ชุด ระบบบริหารลานจอดรถ CPMS

– Mini PC Ram 4GB / SSD 128GB Touchscreen
– จอแสดงผลฝั่งลูกค้า
– อุปกรณ์อ่านรหัสบัตรจอดรถ
– ลิ้นชักเก็เงินอัตโนมัติ
– Printer ออกใบเสร็จฯ / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

2. ชุดแขนไม้กั้นรถยนต์

– ไม้กันรถยนต์ยาว 4.5เมตร
– เปิดไม้ได้เร็ว 3 วินาที
– เซ็นเซอร์กันไม้ตีรถ
– รองรับการเชื่อมต่อกับระบบCPMS และระบบIVMS เพื่อเปิดไม้กั้นรถยนต์

3. ระบบบัตรสมาชิก

– อุปกรณ์รับสัญญาณบัตรสมาชิก ระยะใกล้
– แถมฟรี บัตรสมาชิก 50ใบ

4. กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR

– กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR
– ป้ายแสดงหมายเลขทะเบียนรถ
– ไฟส่องสว่าง
– เสาจับยึดอุปกรณ์

5. ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ

– ออกบัตรผ่านแบบ Cabon Slip
– กล้องวงจรปิดบันทึกภาพบุคคล
– กล้องวงจรปิดบันทึกภาพทะเบียนรถ
– เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800va
– ระบบเสียงต้อนรับ
– รองรับระบบ broadcast โดยการควบคุมการเล่นภาพหรือวีดีโอจากจุดเดียว
– รองรับการใส่จอ monitor 19.5″ สำหรับเล่นภาพ หรือ วีดีโอโฆษณา

6. Software ระบบจัดการลานจอดรถ CPMS

– เป็นระบบที่ใช้คิดค่าบริการจอดรถ และบริหารจัดการลานจอดรถ รายงานผลช่องจอดรถว่าง
– Admin สามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และหน้า Slip เองได้
– ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และ Online
– รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ IVMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
– ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน ระบบ CPMS คลิก

โทรศัพท์ แชท LINE

รับติดตั้ง กล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิดไร้สาย กล้องวงจรปิดใส่ซิมฯ สั่งซื้อคละรุ่นได้ กล้องตรวจจับอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ ชุดแคชเชียร์และการบริหารลานจอดรถCPMS ชุดจัดการข้อมูลผู้มาเยือนEVMS ระบบนาฬิกายามGTM ชุดแคชเชียร์ขายหน้าร้านPOS

ติดต่อเรา
256/323 ม.5 ขวัญเวียงเพื่อประชาชน ซ.7
ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 080-942-8470
ไลน์ไอดี 0809428470
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน
เวลาทำการ จ.-อา. 08.00 น. – 20.00 น.