ระบบลงทะเบียน และจัดการข้อมูลผู้มาติดต่อIVMS

Infotmation Visitor Management System

ระบบ IVMS เป็นระบบที่ใช้งานลงทะเบียนผู้มาติดต่อ สำหรับพื้นที่ที่ต้อง ลงทะเบียนผู้มาติดต่อและคณะผู้ติดตามได้

ยกตัวอย่าง ไซต์A เป็นพื้นที่ที่เปิดทำการให้เช่าพื้นที่สำนักงานสำหรับบริษัทต่างๆ ในพื้นที่ของไซต์Aจะสามารถเข้าได้เพียงเจ้าหน้าที่บุคลากรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่างๆที่เข้ามาเช่าพื้นที่ โดยเข้าพื้นที่ผ่านระบบสมาชิกแบบเดิม แต่ในการเข้าพื้นที่ของบุคคลภายนอก จากเดิมที่ไซต์A ต้องให้บริษัทต่างๆกรอกรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าพื้นที่ ในแบบฟอร์ม แล้วให้บริษัทฯนั้น นำแบบฟอร์ม มาให้กับส่วนงานจุดตรวจรักษาความปลอดภัย เมื่อคณะผู้มาติดต่อจากภายนอกมาถึง เจ้าหน้าที่จะให้แบบฟอร์มกับคณะผู้มาติดต่อพร้อมกับให้เข้ามาในพื้นที่ คณะผู้มาติดต่อต้องให้บริษัทฯที่ออกแบบฟอร์มเซ็นต์ยืนยันการเข้าใช้พื้นที่ แล้วคณะผู้มาติดต่อต้องนำแบบฟอร์ม มาให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานจุดตรวจรักษาความปลอดภัย ก่อนออกจากพื้นที่

โปรโมชั่น ระบบ IVMS พร้อมติดตั้ง SET-A.

โปรโมชั่น ระบบ IVMS พร้อมติดตั้ง SET-A.

คุณสมบัติพื้นฐานของระบบ IVMS
1. เป็นระบบที่ใช้ลงทะเบียนบุคคล หรือคณะบุคคล ที่จะผ่านเข้าพื้นที่
2. ระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับข้อมูลที่ต้องการบันทึก ได้ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่
3. Admin สามารถดูข้อมูล Real time ได้ตลอดเวลา
4. รองรับการสำรองข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี
5. ดูรายงานย้อนหลังได้
6. ตรวจสอบและค้นหา ข้อมูลผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ได้
7. มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม และการใช้งานที่ง่าย และเป็นมิตร
8. ติดตามผลการทำงานได้จาก PC เดิมของสำนักงาน
9. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
10. รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ CPMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
11. ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿22,900

โทรศัพท์ แชท LINE

1. ชุดเซิร์ฟเวอร์ ควบคุมระบบ
– Laptop PC Ram 4GB / SSD 128GB หน้าจอทัชสกรีน
– เครื่องอ่านรหัส QR code
– Printer ออกแบบฟอร์ม สำหรับเก็บข้อมูลลงทะเบียนผู้ติดต่อเข้าพื้นที่

2. Software โปรแกรมระบบ IVMS
– เป็นระบบที่ใช้ลงทะเบียนบุคคล หรือคณะบุคคล ที่จะผ่านเข้าพื้นที่
– ระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับข้อมูลที่ต้องการบันทึก ได้ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่
– ติดตามผลการทำงานได้จาก PC เดิมของสำนักงาน
– รองรับการทำงานแบบ Plugin กับระบบ EVMS และระบบ CPMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน

โทรศัพท์ แชท LINE

แต่เมื่อ ไซต์A นำระบบIVMS มาใช้งาน ไซต์A ได้กำหนดผู้ใช้งานในระบบแยกเป็นบริษัทต่างๆ เมื่อมีการ Login เข้ามาใช้งานในระบบ บริษัทต่างๆจะแชร์ Linkแบบฟอร์ม ออกไปให้กับคณะบุคคลภายนอกที่จะลงทะเบียนเข้าพื้นที่ คณะผู้มาติดต่อเมื่อได้รับ Link กดLinkเข้าไปกรอกรายละเอียดการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ QRcode นัดหมายเข้าพื้นที่ ให้คณะผู้ติดตามนำ QRcode ที่ได้รับ มาสแกนที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่ เจ้าหน้าที่เมื่อสแกน QRcode แล้วระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆในการลงทะเบียนของคณะผู้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนที่จะให้เข้าพื้นที่จะมีการแจ้งให้นำ QRcode ไปสแกนกับบริษัทฯที่มาติดต่อด้วย บริษัทต่างๆในพื้นที่เมื่อคณะผู้มาติดต่อมาถึง จะสแกน QRcode ของคณะผู้มาติดต่อ เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าใช้พื้นที่ จากนั้นแจ้งให้คณะผู้มาติดต่อนำ QRCode ไปสแกนที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งก่อนออกจากพื้นที่ เมื่อเจ้าหน้าที่สแกนQRcode ระบจะแสดงข้อมูลต่างๆ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการพิมพ์ใบแบบฟอร์มพร้อมรายละเอียด ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนงานรักษาความปลอดภัยเก็บไว้ ก่อนออกจากพื้นที่

โปรโมชั่น ระบบ IVMS พร้อมติดตั้ง SET-B.

โปรโมชั่น ระบบ IVMS พร้อมติดตั้ง SET-B.

คุณสมบัติพื้นฐานของระบบ IVMS
1. เป็นระบบที่ใช้ลงทะเบียนบุคคล หรือคณะบุคคล ที่จะผ่านเข้าพื้นที่
2. ระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับข้อมูลที่ต้องการบันทึก ได้ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่
3. Admin สามารถดูข้อมูล Real time ได้ตลอดเวลา
4. รองรับการสำรองข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี
5. ดูรายงานย้อนหลังได้
6. ตรวจสอบและค้นหา ข้อมูลผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ได้
7. มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม และการใช้งานที่ง่าย และเป็นมิตร
8. ติดตามผลการทำงานได้จาก PC เดิมของสำนักงาน
9. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
10. รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ CPMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน
11. ทำงานได้ทั้งระบบ Offline และแบบ Online

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿96,900

โทรศัพท์ แชท LINE

1. ชุดเซิร์ฟเวอร์ ควบคุมระบบ
– Laptop PC Ram 4GB / SSD 128GB หน้าจอทัชสกรีน
– เครื่องอ่านรหัส QR code
– Printer ออกแบบฟอร์ม สำหรับเก็บข้อมูลลงทะเบียนผู้ติดต่อเข้าพื้นที่
– เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA

2. ชุดแขนไม้กั้นรถ 2ชุด
– ไม้กันรถยนต์ยาว
– เปิดไม้ได้เร็ว 1-6 วินาที
– เซ็นเซอร์กันไม้ตีรถ
– รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ EVMS และระบบ CPMS เพื่อเปิดไม้กั้นรถยนต์

3. Software โปรแกรมระบบ IVMS
– เป็นระบบที่ใช้ลงทะเบียนบุคคล หรือคณะบุคคล ที่จะผ่านเข้าพื้นที่
– ระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับข้อมูลที่ต้องการบันทึก ได้ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่
– ติดตามผลการทำงานได้จาก PC เดิมของสำนักงาน
– รองรับการทำงานแบบ PlugIn กับระบบ EVMS และระบบ CPMS ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน

โทรศัพท์ แชท LINE

การนำระบบIVMS มาใช้งานทำให้ ไซต์A ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงส่งผลให้กระบวนการมีความกระชับรวดเร็วขึ้น และยังลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากการลงบันทึกด้วยมือ และการนำส่งแบบฟอร์ม เพราะการใช้ระบบIVMSเป็นตัวช่วยจัดการข้อมูล จะได้ข้อมูลที่ ไม่สูญหายรวดเร็ว แม่นยำ และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆ สามารถดูรายงานข้อมูลนัดหมายย้อนหลัง โดยแบ่งตามเวลา หรือแยกรายบริษัทฯได้

นอกจากนี้หาก ไซต์A ต้องการประยุกต์หรืออัพเกรดระบบการใช้งานการเข้าพื้นที่ ยังรองรับการเชื่อมต่อระบบ เข้ากับ ระบบEVMS และ ระบบCPMS อีกด้วย

รับติดตั้ง กล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิดไร้สาย กล้องวงจรปิดใส่ซิมฯ สั่งซื้อคละรุ่นได้ กล้องตรวจจับอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ ชุดแคชเชียร์และการบริหารลานจอดรถCPMS ชุดจัดการข้อมูลผู้มาเยือนEVMS ระบบนาฬิกายามGTM ชุดแคชเชียร์ขายหน้าร้านPOS

ติดต่อเรา
256/323 ม.5 ขวัญเวียงเพื่อประชาชน ซ.7 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 065-865-5471
ไลน์ไอดี 0809428470
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน
เวลาทำการ จ.-อา. 08.00 น. – 20.00 น.