ไม้กั้นรถยนต์ เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

ยกระดับการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่อย่างชาญฉลาด สำหรับคำสั่งในการเปิด ไม้กั้นรถยนต์ อัตโนมัติ

ราคา ไม้กั้นรถยนต์ Set-A เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

ไม้กั้นรถยนต์ เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง Set-A

ฟังก์ชั่น การเปิดไม้กระดกกั้นรถ อัตโนมัติ

– กดปุ่มสวิทย์
– สั่งเปิดจากรีโมทย์

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿33,900

โทรศัพท์ แชท LINE

ระบบ ไม้กระดกกั้นรถ อัตโนมัติ

– ตัวถังอลูมีเนียมอัลลอยด์ สีเทา
– ความยาวไม้สูงสุด 6เมตร
– มีเซนเซอร์ป้องกันไม้ตีรถ
– สวิทย์เปิดไม้
– รีโมทย์สั่งเปิดไม้ x2ชิ้น

โทรศัพท์ แชท LINE

ในพื้นที่ที่แบ่งระดับการเข้าถึงพื้นที่หลายระดับ ระบบควบคุมการเข้าออกที่ผสมผสานระหว่าง ระบบไม้กั้นรถยนต์ ระบบบันทึกป้ายทะเบียนรถยนต์ของสมาชิก ระบบบัตรสมาชิก และเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติสำหรับผู้มาติดต่อหรือผู้มาเข้าใช้บริการที่จอดรถ กลายเป็นโซลูชั่นสำคัญในการบรรลุความปลอดภัยที่สูงขึ้นและการจัดการที่คล่องตัว

ไม้กั้นรถ Set-B เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

ไม้กั้นรถ Set-B เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง ประกัน 1ปี

ฟังก์ชั่น การเปิดระบบไม้กั้นรถยนต์

– สั่งเปิดจากการทาบบัตร
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿48,500

โทรศัพท์ แชท LINE

1. ระบบไม้กั้นรถยนต์ อัตโนมัติ

– ตัวถังอลูมีเนียมอัลลอยด์ สีเทา
– ความยาวไม้สูงสุด 6เมตร
– มีเซนเซอร์ป้องกันไม้ตีรถ
– สวิทย์เปิดไม้
– รีโมทย์สั่งเปิดไม้ x2ชิ้น

2. ระบบบัตรสมาชิก

– อุปกรณ์รับสัญญาณบัตรสมาชิก
– แถมฟรี บัตรสมาชิก 50ใบ

โทรศัพท์ แชท LINE

ไม้กระดกกั้นรถ อัตโนมัติ ได้พัฒนาจากแผงกั้นแบบแมนนวลไปสู่ระบบที่ใช้ไฟฟ้าซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเข้าถึงของยานพาหนะ โดยมีลักษณะการทำงานดังนี้
1. เซ็นเซอร์: จะใช้ เซ็นเซอร์ขั้นสูง เครื่องตรวจจับอินฟราเรดหรือลูป เพื่อตรวจจับการมีอยู่ของยานพาหนะ
2. หน่วยควบคุม: ประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ตัดสินใจว่าจะเปิดหรือปิดแขนกั้น
3. มอเตอร์ไฟฟ้า: ทำหน้าที่ยกหรือลดแขนกั้นตามการตัดสินใจจากชุดควบคุม

ไม้กระดกกั้นรถ Set-C เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

ไม้กระดกกั้นรถ Set-C เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง ประกัน 1ปี

ฟังก์ชั่น การเปิดไม้กั้นทางเข้าออก อัตโนมัติ

– สั่งเปิดเมื่อรถสมาชิกอยู่ในระยะ 20เมตร
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿54,900

โทรศัพท์ แชท LINE

1. ระบบ ไม้กั้นทางเข้าออก อัตโนมัติ

– ตัวถังอลูมีเนียมอัลลอยด์ สีเทา
– ความยาวไม้สูงสุด 6เมตร
– มีเซนเซอร์ป้องกันไม้ตีรถ
– สวิทย์เปิดไม้
– รีโมทย์สั่งเปิดไม้ x2ชิ้น

2. ระบบบัตรสมาชิก

– อุปกรณ์รับสัญญาณบัตรสมาชิก
– แถมฟรี บัตรสมาชิก 25ใบ

โทรศัพท์ แชท LINE

เทคโนโลยีการจดจำป้ายทะเบียน (LPR) การจดจำป้ายทะเบียนเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนซึ่งใช้การจดจำอักขระด้วยแสงบนภาพเพื่อตีความป้ายทะเบียน เทคโนโลยีนี้พบว่ามีการใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงของยานพาหนะด้วยระบบอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ลักษณะของการทำงาน ขณะที่ยานพาหนะเข้าใกล้จุดตรวจจับป้ายทะเบียน กล้อง LPR จะบันทึกข้อมูลป้ายทะเบียน จากนั้นระบบจะทำการสืบค้นฐานข้อมูล โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกได้ จะถูกอ้างอิงโยงกับฐานข้อมูลของสมาชิกเพื่อตรวจสอบว่ายานพาหนะนั้น ได้รับอนุญาตหรือไม่ โดยการได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่นั้น ขึ้นอยู่กับผลของการสืบค้นกับฐานข้อมูล จากนั้นระบบจะตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธการให้เข้ามาในพื้นที่

ระบบไม้กั้นรถยนต์ Set-D เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

ระบบไม้กั้นรถยนต์ Set-D เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง ประกัน 1ปี

ฟังก์ชั่น การเปิดไม้กระดกกั้นรถ อัตโนมัติ

– สั่งเปิดเมื่อตรวจจับเจอทะเบียนรถสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿69,900

โทรศัพท์ แชท LINE

1. ระบบ ไม้กระดกกั้นรถ อัตโนมัติ

– ตัวถังอลูมีเนียมอัลลอยด์ สีเทา
– ความยาวไม้สูงสุด 6เมตร
– มีเซนเซอร์ป้องกันไม้ตีรถ
– สวิทย์เปิดไม้
– รีโมทย์สั่งเปิดไม้ x2ชิ้น

2. ระบบบัตรสมาชิก

– อุปกรณ์รับสัญญาณบัตรสมาชิก
– แถมฟรี บัตรสมาชิก 25ใบ

3. กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR

– กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR
– ป้ายไฟแสดงหมายเลขทะเบียนรถ
– ไฟส่องสว่าง
– เสาจับยึดอุปกรณ์

โทรศัพท์ แชท LINE

ระบบบัตรสมาชิกทำหน้าที่เป็นข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงที่ปลอดภัยสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาต ลักษณะการทำงานที่ใช้งานโดยทั่วไป
1. การเข้ารหัสบัตร : บัตรแต่ละใบจะถูกเข้ารหัสด้วยข้อมูลเฉพาะ เช่น แถบแม่เหล็ก บาร์โค้ด หรือชิป RFID
2. เครื่องอ่านบัตร: จุดเข้าใช้งานมีเครื่องอ่านบัตรที่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ารหัส โดยมีทั้งแบบทาบบัตร และอ่านจากระยะไกล

ไม้กั้นทางเข้าออก Set-E เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

ไม้กั้นทางเข้าออก Set-E เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง ประกัน 1ปี

ฟังก์ชั่น การเปิดระบบไม้กั้นรถยนต์

– สั่งเปิดเมื่อรถสมาชิกอยู่ในระยะ 20เมตร
– สั่งเปิดจากการทาบบัตร
– สั่งเปิดจากการรับสลิปบัตรผ่าน
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿188,000

โทรศัพท์ แชท LINE

1. ระบบไม้กั้นรถยนต์

– ตัวถังอลูมีเนียมอัลลอยด์ สีเทา
– ความยาวไม้สูงสุด 6เมตร
– มีเซนเซอร์ป้องกันไม้ตีรถ
– สวิทย์เปิดไม้
– รีโมทย์สั่งเปิดไม้ x2ชิ้น

2. ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ

– ออกบัตรผ่านแบบ Cabon Slip
– กล้องวงจรปิดบันทึกภาพบุคคล
– กล้องวงจรปิดบันทึกภาพทะเบียนรถ
– เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800va
– ระบบเสียงต้อนรับ
– รองรับระบบ broadcast โดยการควบคุมการเล่นภาพหรือวีดีโอจากจุดเดียว
– รองรับการใส่จอ monitor 19.5″ สำหรับเล่นภาพ หรือ วีดีโอโฆษณา

3. ระบบบัตรสมาชิก

– อุปกรณ์รับสัญญาณบัตรสมาชิก ระยะไกล
– แถมฟรี บัตรสมาชิก 25ใบ
– อุปกรณ์รับสัญญาณบัตรสมาชิก ระยะใกล้
– แถมฟรี บัตรสมาชิก 50ใบ

โทรศัพท์ แชท LINE

เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ สำหรับผู้มาติดต่อหรือผู้มาเข้าใช้บริการที่จอดรถ เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการผู้มาติดต่อ ช่วยให้การออกข้อมูลบัตรผ่านในการข้าถึงพื้นที่ชั่วคราวมีความคล่องตัว ลักษณะการทำงานในการจ่ายบัตรผ่าน ตัวเครื่องจะออกบัตรชั่วคราวสำหรับผู้มาติดต่อหรือผู้มาเข้าใช้บริการที่จอดรถโดยอัตโนมัติ

ไม้กั้นรถยนต์ Set-F เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

ไม้กั้นรถยนต์ Set-F เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง ประกัน 1ปี

ฟังก์ชั่น การเปิดไม้กั้นทางเข้าออก อัตโนมัติ

– สั่งเปิดจากการทาบบัตร
– สั่งเปิดจากการรับสลิปบัตรผ่าน
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿199,000

โทรศัพท์ แชท LINE

1. ไม้กั้นทางเข้าออก อัตโนมัติ

– ตัวถังอลูมีเนียมอัลลอยด์ สีเทา
– ความยาวไม้สูงสุด 6เมตร
– มีเซนเซอร์ป้องกันไม้ตีรถ
– สวิทย์เปิดไม้
– รีโมทย์สั่งเปิดไม้ x2ชิ้น

2. ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ

– ออกบัตรผ่านแบบ Cabon Slip
– กล้องวงจรปิดบันทึกภาพบุคคล
– กล้องวงจรปิดบันทึกภาพทะเบียนรถ
– เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800va
– ระบบเสียงต้อนรับ
– รองรับระบบ broadcast โดยการควบคุมการเล่นภาพหรือวีดีโอจากจุดเดียว
– รองรับการใส่จอ monitor 19.5″ สำหรับเล่นภาพ หรือ วีดีโอโฆษณา

3. กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR

– กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR
– ป้ายแสดงหมายเลขทะเบียนรถ
– ไฟส่องสว่าง
– เสาจับยึดอุปกรณ์

4. ระบบบัตรสมาชิก

– อุปกรณ์รับสัญญาณบัตรสมาชิก ระยะใกล้
– แถมฟรี บัตรสมาชิก 50ใบ

โทรศัพท์ แชท LINE

การผสมผสานการทำงานระหว่าง ไม้กั้นทางเข้าออก อัตโนมัติ กล้องตรวจจับป้ายทะเบียนLPR ระบบบัตรสมาชิก และเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ สำหรับผู้มาติดต่อหรือผู้มาเข้าใช้บริการที่จอดรถ แสดงให้เห็นถึงแนวทางแบบองค์รวมในการควบคุมการเข้าออก การทำงานร่วมกันนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับมาตรการรักษาความปลอดภัย แต่ยังจัดลำดับความสำคัญของผู้ใช้และประสบการณ์ที่เป็นมิตร ส่งเสริมความสมดุลที่กลมกลืนระหว่างการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและความสะดวกสบาย

รับติดตั้ง กล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิดไร้สาย กล้องวงจรปิดใส่ซิมฯ สั่งซื้อคละรุ่นได้ กล้องตรวจจับอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ ชุดแคชเชียร์และการบริหารลานจอดรถCPMS ชุดจัดการข้อมูลผู้มาเยือนEVMS ระบบนาฬิกายามGTM ชุดแคชเชียร์ขายหน้าร้านPOS

ติดต่อเรา
256/323 ม.5 ขวัญเวียงเพื่อประชาชน ซ.7
ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 080-942-8470
ไลน์ไอดี 0809428470
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน
เวลาทำการ จ.-อา. 08.00 น. – 20.00 น.