ระบบจัดการลานจอดรถและการเข้าใช้พื้นที่ CPMS และ EVMS

ระบบแลกบัตรผ่าน จัดการข้อมูลผู้มาติดต่อ และ ระบบแคชเชียร์ บริหารจัดการลานจอดรถ

1.ระบบแลกบัตรผ่าน และการจัดการข้อมูลผู้มาติดต่อ EVMS
2. ระบบแคชเชียร์ และการบริหารจัดการลานจอดรถ CPMS

คุณสมบัติพื้นฐานของระบบ

1. Admin สามารถดูข้อมูล Real time ได้ตลอดเวลา
2. รองรับการสำรองข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี
3. รายงาน ช่องจอดรถที่ว่าง และ ปริมาณรถในพื้นที่
4. รายงานปริมาณและตรวจสอบรถเข้าออก แยกเป็น ชม. วัน เดือน ได้
5. ตรวจสอบและค้นหา ข้อมูลผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ได้
6. มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม และการใช้งานที่ง่าย และเป็นมิตร
7. มีรายงานอื่นๆ ระบบมีความยืดหยุ่นให้ปรับได้ตามความเหาะสมแต่ละพื้นที่
8. มีระบบป้องกัน Anti Pass Back ในการใช้บัตรวน เข้าพื้นที่
9. รองรับการ ใช้ตู้อัตโนมัติ แทนคน เพื่อลดอัตราการใช้เจ้าหน้าที่ระยะยาว
10. ติดตามผลการทำงานได้จาก PC เดิมของสำนักงาน
11. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
12. รองรับการรับชำระเงิน แบบ E-Money ในโทรศัพท์
13. รองรับการจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อได้

rn

รองรับ E-Stamp ในการจัดการ การเข้าใช้พื้นที่ ได้หลายระดับ เช่น

1. ผู้เข้ารับบริการ
2. ผู้มาติดต่องาน
3. ผู้เช่าพื้นที่
4. พนักงาน
5. ผู้บริหาร
6. VIP

ลักษณะการทำงานเมื่อผู้มาติดต่อกำลังเข้าพื้นที่

1.รองรับการใช้ตู้อัตโนมัติแทนเจ้าหน้าที่เดิม ในการออกบัตรผ่าน โดยระบบมีการบันทึก ทะเบียนรถ ใบหน้าเป็นข้อมูลผู้เข้าพื้นที่
2.รองรับสมาชิกเดิม ให้สามารถใช้ RFID รูปแบบเดิมในการเข้าพื้นที่ หรือสามารถประยุกต์ อัพเกรดได้
3.รองรับการทำงาน สำหรับผู้มาติดต่อให้ รับบัตรจากตู้อัตโนมัติ เพื่อเปิดไม้กั้นรถ ด้วย Sensor แบบ No Touch
4.รองรับการทำงาน สำหรับผู้มาติดต่อ ที่ต้องลงทะเบียน นัดหมายล่วงหน้า ระบบ IVMS
5.รองรับการบันทึกภาพ ทะเบียนรถ และใบหน้าผู้มาติดต่อขณะที่กำลังเข้าพื้นที่

ลักษณะการทำงาน เมื่อมีผู้มาติดต่อเข้ามาในพื้นที่

1. รองรับการทำงาน สำหรับผู้มาติดต่อ ให้นำ Slip Pass มาประทับตรารับส่วนลดแบบปกติ หรือ รองรับการประยุกต์อัพเกรด E-stamp
2. รองรับการทำงาน สำหรับผู้มาติดต่อที่ทำ Slip Pass หาย โดยค้นหาจากทะเบียนรถ หรือ ช่วงเวลา
3. รองรับการทำงาน สำหรับผู้มาติดต่อให้ สามารถตรวจสอบค่าบริการผ่าน QRcode บนบัตร Slip Pass ได้

ลักษณะการทำงาน เมื่อผู้มาติดต่อออกจากพื้นที่

1. เมื่อมีการออกจากพื้นที่ การใช้งาน ในระบบEVMS จะเป็นการจะเป็นการเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ามาติดต่อ โดยขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บบัตร Slip Passคืน และรับบัตรประชน มาเก็บลงในฐานข้อมูล หรือจะกรอกข้อมูลหน้าบัตรเองก็ได้ บัตร Slip Pass ใช้สแกนเพื่อตรวจสอบข้อมูล เมื่อตรวจสอบรูปภาพทะเบียนรถ และใบหน้าจากเมื่อตอนขาเข้าในระบบว่าถูกต้องแล้ว จึงทำการเปิดแขนไม้กั้น เพื่อให้รถเคลื่อนผ่านออกจากพื้นที่
2. เมื่อมีการออกจากพื้นที่ การใช้งาน ในระบบCPMS จะเป็นการคิดค่าบริการจอดรถ โดยขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บบัตร Slip Passคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการสแกน เพื่อตรวจสอบรูปภาพทะเบียนรถ และใบหน้าจากเมื่อตอนขาเข้าในระบบว่าถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงค่าบริการที่ต้องเรียกเก็บจากลูกค้า เมื่อมีการชำระค่าบริการเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการเปิดแขนไม้กั้น เพื่อให้รถเคลื่อนผ่านออกจากพื้นที่

โปรโมชั่นราคา ระบบ EVMS เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

rn

โปรโมชั่นราคา ระบบ CPMS เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

rn

บริษัท ไอยรา แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

ติดต่อเรา

256/323 ม.5 ขวัญเวียงเพื่อประชาชน ซ.7 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
โทร. 080-942-8470
ไลน์ไอดี 0809428470 หรือคลิกเพิ่มเพื่อน
เวลาทำการ จ.-อา. 08.00 น. – 20.00 น.

rn

Scan Me