ราคา กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน LPR เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

ระบบบันทึกการลงทะเบียนรถสมาชิกด้วย กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน LPR (License Plate Recognition)

1. ราคา กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน Set-A เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง set-a

ฟังก์ชั่นการทำงานกล้องตรวจจับป้ายทะเบียน

– รองรับการสั่งเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ
– บันทึกทะเบียนรถยนต์ที่ผ่านเข้า/ออก
– ตั้งค่า Blacklist สำหรับรถ ที่ไม่ต้องการให้เข้าพื้นที่ได้
– คมชัดสูง มีความแม่นยำในการตรวจจับ สูงสุด 99.5%
– รองรับการทำงานแบบ Plugin กับระบบ CPMS และระบบEVMS

ฟังก์ชั่น กล้องจับทะเบียนรถ LPR เพื่อเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

– สั่งเปิดเมื่อตรวจจับเจอทะเบียนรถสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿38,500

โทรศัพท์ แชท LINE

รายการอุปกรณ์ในชุดติดตั้ง

กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR
– ป้ายไฟแสดงหมายเลขทะเบียนรถและวันที่
– ไฟส่องสว่าง
– เสาสำหรับจับยึดอุปกรณ์

โทรศัพท์ แชท LINE

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในการประกอบธรุกิจ โรงงาน ห้าง ร้าน รวมถึง ระบบความรักษาความปลอดภัยก็หันมาใช้ประโยชน์ จากการพึ่งพาระบบอัจฉริยะมากขึ้น นวัตกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือ กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ (LPR) ซึ่งไม่เพียงเพิ่มความปลอดภัย แต่ยังลดขั้นตอนของกระบวนการ ผ่านการบันทึกลงทะเบียนสมาชิกอีกด้วย และเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของ กล้อง lpr ร่วมกันเข้ากับการบันทึกลงทะเบียนสมาชิก พร้อมด้วยฟังก์ชันการสั่งเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่สามารถรวมเข้าด้วยกัน ให้ปรับใช้ได้ในทุกพื้นที่

เทคโนโลยีการจดจำป้ายทะเบียน (LPR) : เป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนซึ่งใช้การจดจำอักขระด้วยแสงบนภาพเพื่อตีความป้ายทะเบียน เทคโนโลยีนี้พบว่ามีการใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงของยานพาหนะ

2. กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ พร้อมติดตั้ง set-b

กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

ฟังก์ชั่นการทำงานกล้องตรวจจับป้ายทะเบียน

– สั่งเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ
– บันทึกทะเบียนรถยนต์ที่ผ่านเข้า/ออก
– ตั้งค่า Blacklist สำหรับรถ ที่ไม่ต้องการให้เข้าพื้นที่ได้
– คมชัดสูง มีความแม่นยำในการตรวจจับ สูงสุด 99.5%
– รองรับการทำงานแบบ Plugin กับระบบ CPMS และระบบEVMS

ฟังก์ชั่น กล้องจับทะเบียนรถ LPR เพื่อเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

– สั่งเปิดเมื่อตรวจจับเจอทะเบียนรถสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿69,500

โทรศัพท์ แชท LINE

1. กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR

กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR
– ป้ายไฟแสดงหมายเลขทะเบียนรถและวันที่
– ไฟส่องสว่าง
– เสาสำหรับจับยึดอุปกรณ์

2. ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

– ตัวถังอลูมีเนียมอัลลอยด์ สีเทา
– ความยาวไม้สูงสุด 6เมตร
– มีเซนเซอร์ป้องกันไม้ตีรถ
– สวิทย์เปิดไม้
– รีโมทย์สั่งเปิดไม้ x2ชิ้น

โทรศัพท์ แชท LINE

การบันทึกลงทะเบียนสมาชิก : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ LPR ดารเพิ่มฟังก์ชั่นของ กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ LPR ร่วมกันเข้ากับการบันทึกลงทะเบียนสมาชิกจึงมีความสำคัญอย่างมาก สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานข้อมูลของยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตและข้อมูลป้ายทะเบียนอื่นๆที่ได้รับการตรวจจับ เมื่อมีรถที่ระบบได้มีการจดจำทะเบียนเข้าใกล้ ระบบจะตรวจจับป้ายทะเบียนและตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้กระบวนการควบคุมการเข้าพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ลักษณะของการทำงาน : ขณะที่ยานพาหนะเข้าใกล้จุดตรวจจับป้ายทะเบียน กล้อง LPR จะบันทึกข้อมูลป้ายทะเบียน จากนั้นระบบจะทำการสืบค้นฐานข้อมูล โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกได้ จะถูกอ้างอิงโยงกับฐานข้อมูลของสมาชิกเพื่อตรวจสอบว่ายานพาหนะนั้น ได้รับอนุญาตหรือไม่ โดยการได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่นั้น ขึ้นอยู่กับผลของการสืบค้นกับฐานข้อมูล จากนั้นระบบจะตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธการให้เข้ามาในพื้นที่ ด้วยชุดไม้กั้นรถยนต์ อัตโนมัติ

3. กล้องจับทะเบียนรถ พร้อมติดตั้ง set-c

กล้องจับทะเบียนรถ เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

ฟังก์ชั่นการทำงาน กล้อง LPR

– สั่งเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ
– บันทึกทะเบียนรถยนต์ที่ผ่านเข้า/ออก
– ตั้งค่า Blacklist สำหรับรถ ที่ไม่ต้องการให้เข้าพื้นที่ได้
– คมชัดสูง มีความแม่นยำในการตรวจจับ สูงสุด 99.5%
– รองรับการทำงานแบบ Plugin กับระบบ CPMS และระบบEVMS

ฟังก์ชั่น กล้องจับทะเบียนรถ LPR เพื่อเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

– สั่งเปิดเมื่อตรวจจับเจอทะเบียนรถสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้
– สั่งเปิดจากการทาบบัตร
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿89,400

โทรศัพท์ แชท LINE

1. กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR

กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR
– ป้ายไฟแสดงหมายเลขทะเบียนรถและวันที่
– ไฟส่องสว่าง
– เสาสำหรับจับยึดอุปกรณ์

2. ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

– ตัวถังอลูมีเนียมอัลลอยด์ สีเทา
– ความยาวไม้สูงสุด 6เมตร
– มีเซนเซอร์ป้องกันไม้ตีรถ
– สวิทย์เปิดไม้
– รีโมทย์สั่งเปิดไม้ x2ชิ้น

3. ระบบบัตรสมาชิก

– อุปกรณ์รับสัญญาณบัตรสมาชิก
– แถมฟรี บัตรสมาชิก 50ใบ

โทรศัพท์ แชท LINE

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมที่สามารถรวมเข้าด้วยกัน : เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ได้ในทุกพื้นที่ และให้ระบบมีความอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้น จึงมีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่สามารถติดตั้งและทำงานร่วมกันได้ เช่น
1. ระบบแลกบัตรผ่าน และจัดการข้อมูลผู้มาเยือน EVMS หรือระบบลงทะเบียน และจัดการข้อมูลผู้มาติดต่อ IVMS โดยที่ระบบนอกจากจะมีการบริหารจัดการข้อมูลผู้มาเยือน ( Visitor ) แล้ว ยังสามารถอัพเกรด ระบบให้มีการแจ้งเตือน โดยการแจ้งเตือนอัตโนมัติ จะแจ้งไปยังผู้ใช้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบผ่านทางไลน์ ( Line ) หรือผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ เมื่อตรวจพบรถต้องสงสัย( Blacklist ) ได้อีกด้วย เพิ่มความโปร่งใสและความปลอดภัยในพื้นที่
2. ระบบแคชเชียร์ และการบริหารจัดการลานจอดรถ CPMS เป็นระบบที่ใช้ในธุรกิจลานจอดรถ เพื่อจัดการธุรกรรมกับลูกค้าช่วยให้ธุรกิจสามารถประมวลผลการขาย บันทึกธุรกรรม และจัดการลานจอดรถได้ มีการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ การจัดการจุดเข้าและออก อัพเกรดเพิ่มตู้จ่ายบัตร อัตโนมัติเพื่อลดแรงงานคนงาน แสดงจำนวนช่องจอดรถที่ใช้แล้วหรือที่ว่างอยู่ อัพเกรดระบบให้มีการจอง ให้ผู้ใช้สามารถจองที่จอดรถล่วงหน้าได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในพื้นที่
3. ระบบทาบบัตรสมาชิกในการเข้าพื้นที่ เพื่อลดกระบวนการในการเข้าถึงพื้นที่
4. การทำงานร่วมกับอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เช่น กล้องวงจรปิด , กล้องวงจรปิด ไร้สาย เพื่อโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

4. ระบบ กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง set-d

ระบบ กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง

ฟังก์ชั่นการทำงาน กล้อง LPR

– สั่งเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ
– บันทึกทะเบียนรถยนต์ที่ผ่านเข้า/ออก
– ตั้งค่า Blacklist สำหรับรถ ที่ไม่ต้องการให้เข้าพื้นที่ได้
– คมชัดสูง มีความแม่นยำในการตรวจจับ สูงสุด 99.5%
– รองรับการทำงานแบบ Plugin กับระบบ CPMS และระบบEVMS

ฟังก์ชั่น กล้องจับทะเบียนรถ LPR เพื่อเปิดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

– สั่งเปิดเมื่อตรวจจับเจอทะเบียนรถสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้
– สั่งเปิดจากการทาบบัตร
– สั่งเปิดจากการรับสลิปบัตรผ่าน
– สั่งเปิดจากรีโมทย์
– กดปุ่มสวิทย์

ประกันสินค้า 1ปี
ขออภัยล่วงหน้า ที่ไม่สามารถรับคิวงานเกิน 2สัปดาห์ได้
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว

ราคา ฿199,000

โทรศัพท์ แชท LINE

1. กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR

กล้องตรวจจับทะเบียนรถ LPR
– ป้ายไฟแสดงหมายเลขทะเบียนรถและวันที่
– ไฟส่องสว่าง
– เสาสำหรับจับยึดอุปกรณ์

2. ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

– ตัวถังอลูมีเนียมอัลลอยด์ สีเทา
– ความยาวไม้สูงสุด 6เมตร
– มีเซนเซอร์ป้องกันไม้ตีรถ
– สวิทย์เปิดไม้
– รีโมทย์สั่งเปิดไม้ x2ชิ้น

3. ระบบบัตรสมาชิก

– อุปกรณ์รับสัญญาณบัตรสมาชิก
– แถมฟรี บัตรสมาชิก 50ใบ

4. ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ

– ออกบัตรผ่านแบบ Cabon Slip
– กล้องวงจรปิดบันทึกภาพบุคคล
– กล้องวงจรปิดบันทึกภาพทะเบียนรถ
– เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800va
– ระบบเสียงต้อนรับ
– รองรับระบบ broadcast โดยการควบคุมการเล่นภาพหรือวีดีโอจากจุดเดียว
– รองรับการใส่จอ monitor 19.5″ สำหรับเล่นภาพ หรือ วีดีโอโฆษณา

โทรศัพท์ แชท LINE

โดยรวมการเพิ่มฟังก์ชั่น กล้อง lpr เข้าร่วมกับระบบบัตรสมาชิก และฟังก์ชันการสั่งเปิดชุดไม้กั้นรถยนต์ สำหรับการเข้าถึงมายังพื้นที่ ไม่เพียงแต่เสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอีกด้วย ในขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ชาญฉลาดและปลอดภัย การที่มีเทคโนโลยีนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างนวัตกรรมและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

รับติดตั้ง กล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิดไร้สาย กล้องวงจรปิดใส่ซิมฯ สั่งซื้อคละรุ่นได้ กล้องตรวจจับอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ ชุดแคชเชียร์และการบริหารลานจอดรถCPMS ชุดจัดการข้อมูลผู้มาเยือนEVMS ระบบนาฬิกายามGTM ชุดแคชเชียร์ขายหน้าร้านPOS

ติดต่อเรา
256/323 ม.5 ขวัญเวียงเพื่อประชาชน ซ.7
ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 080-942-8470
ไลน์ไอดี 0809428470
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน
เวลาทำการ จ.-อา. 08.00 น. – 20.00 น.