นโยบายการรับประกัน การคืนเงินและคืนสินค้า

กล้องวงจรปิดไร้สาย AIYRA-CCTV

นโยบายการรับประกัน การคืนเงินและคืนสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

– กล้องวงจรปิด CCTV และเครื่องบันทึก ระยะเวลารับประกันสินค้าเป็นไปตามโปรโมชั่นสินค้าที่ลูกค้าเลือก
– Harddisk , Adapter , Memory Card , Battery รับประกันสินค้า 1ปี
– แผงโซล่าเซลล์รับประกัน สินค้า 3ปี
– บริการหลังการติดตั้ง ( Onsite Services ) 1ปี
– หากอุปกรณ์ชำรุดจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 3-5 วันทำการ
– การรับประกันสินค้าทุกชนิดไม่ครอบคลุม ถึงความเสียหายที่เกิดจาก การแตก หัก ตัด หรืออื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ
– หากวารันตีมีการชำรุดฉีกขาด ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที

1. การรับประกัน ระบบกล้องวงจรปิด CCTV

อุปกรณ์ กล้องวงจรปิด และเครื่องบันทึก

อุปกรณ์ กล้องวงจรปิด และ เครื่องบันทึก ระยะเวลารับประกันสินค้าเป็นไปตามโปรโมชั่นสินค้าที่ลูกค้าเลือก หากอุปกรณ์ชำรุด หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่อุปกรณ์กล้องวงจรปิด และเครื่องบันทึก สินค้าหมด ขาดตลาด เลิกผลิตฯลฯ ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเคลมจัดส่งคืนสินค้าในรุ่นเทียบเคียงให้ใหม่ ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่ไม่มีรุ่นเทียบเคียง ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ลูกค้า หรือ ลด / เพิ่ม สเป็คฯสินค้าให้แก่ลูกค้าใหม่ ตามแต่จะตกลงเป็นรายไป

อุปกรณ์ ADAPTER

– Adapter ระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี หากอุปกรณ์ชำรุด หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่อุปกรณ์ Adapter สินค้าหมด ขาดตลาด เลิกผลิตฯลฯ ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเคลมจัดส่งคืนสินค้าในรุ่นเทียบเคียงให้ใหม่ ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่ไม่มีรุ่นเทียบเคียง ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ลูกค้า หรือ ลด / เพิ่ม สเป็คฯสินค้าให้แก่ลูกค้าใหม่ ตามแต่จะตกลงเป็นรายไป

อุปกรณ์ BATTERY

– Battery ระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี หากอุปกรณ์ชำรุด หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่อุปกรณ์ Battery สินค้าหมด ขาดตลาด เลิกผลิตฯลฯ ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเคลมจัดส่งคืนสินค้าในรุ่นเทียบเคียงให้ใหม่ ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่ไม่มีรุ่นเทียบเคียง ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ลูกค้า หรือ ลด / เพิ่ม สเป็คฯสินค้าให้แก่ลูกค้าใหม่ ตามแต่จะตกลงเป็นรายไป

อุปกรณ์ SOLAR PANEL

– Solar Panel ระยะเวลารับประกันสินค้า 3 ปี หากอุปกรณ์ชำรุด หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่อุปกรณ์ Solar Panel สินค้าหมด ขาดตลาด เลิกผลิตฯลฯ ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเคลมจัดส่งคืนสินค้าในรุ่นเทียบเคียงให้ใหม่ ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่ไม่มีรุ่นเทียบเคียง ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ลูกค้า หรือ ลด / เพิ่ม สเป็คฯสินค้าให้แก่ลูกค้าใหม่ ตามแต่จะตกลงเป็นรายไป

 

2. การรับประกัน ระบบเครือข่าย

อุปกรณ์ NETWORK SWITCHING HUB

– Switching Hub ระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี หากอุปกรณ์ชำรุด หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่อุปกรณ์Switching Hub สินค้าหมด ขาดตลาด เลิกผลิตฯลฯ ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเคลมจัดส่งคืนสินค้าในรุ่นเทียบเคียงให้ใหม่ ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่ไม่มีรุ่นเทียบเคียง ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ลูกค้า หรือ ลด / เพิ่ม สเป็คฯสินค้าให้แก่ลูกค้าใหม่ ตามแต่จะตกลงเป็นรายไป

อุปกรณ์ NETWORK UBNT

– UBNT ระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี หากอุปกรณ์ชำรุด หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่อุปกรณ์ UBNT สินค้าหมด ขาดตลาด เลิกผลิตฯลฯ ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเคลมจัดส่งคืนสินค้าในรุ่นเทียบเคียงให้ใหม่ ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่ไม่มีรุ่นเทียบเคียง ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ลูกค้า หรือ ลด / เพิ่ม สเป็คฯสินค้าให้แก่ลูกค้าใหม่ ตามแต่จะตกลงเป็นรายไป

3. การรับประกัน ระบบจัดเก็บข้อมูล

อุปกรณ์ HARDDISK

– Harddisk ระยะเวลารับประกันสินค้า 3ปี โดย บริษัท Western Digital Thailand หากอุปกรณ์ชำรุด บริษัท ไอยรา แฟมมิลี่ กรุ๊ป จะเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนเคลมให้ในปีแรกเท่านั้น
– กรณีที่อุปกรณ์ Harddisk สินค้าหมด ขาดตลาด เลิกผลิตฯลฯ ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเคลมจัดส่งคืนสินค้าในรุ่นเทียบเคียงให้ใหม่ ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่ไม่มีรุ่นเทียบเคียง ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ลูกค้า หรือ ลด / เพิ่ม สเป็คฯสินค้าให้แก่ลูกค้าใหม่ ตามแต่จะตกลงเป็นรายไป

อุปกรณ์ MEMORY CARD

– Memory Card ระยะเวลารับประกันสินค้า 7ปี โดย บริษัท Synnex Thailand หากอุปกรณ์ชำรุด บริษัท ไอยรา แฟมมิลี่ กรุ๊ป จะเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนเคลมให้ในปีแรกเท่านั้น
– กรณีที่อุปกรณ์ Memory Card สินค้าหมด ขาดตลาด เลิกผลิตฯลฯ ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเคลมจัดส่งคืนสินค้าในรุ่นเทียบเคียงให้ใหม่ ภายใน 3-5 วันทำการขึ้นอยู่กับ บริษัทฯขนส่ง
– กรณีที่ไม่มีรุ่นเทียบเคียง ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ลูกค้า หรือ ลด / เพิ่ม สเป็คฯสินค้าให้แก่ลูกค้าใหม่ ตามแต่จะตกลงเป็นรายไป

4. การบริการหลังการติดตั้ง ONSITE SERVICE

– การรับประกันสินค้าของบริษัทฯอื่น ทาง บริษัท ไอยรา แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด จะเป็นผู้เข้าดำเนินการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นให้ภายใน 3วันทำการ นับจากที่ได้รับแจ้ง หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดจะดำเนินการส่งต่อไปยัง บริษัทฯ ของสินค้านั้น เพิ่อดำเนินการต่อไป
– เงื่อนไขการรับประกันบริการหลังการติดตั้งนั้น จะนับรวมแต่กรณีที่ความเสียหายเกิดจากอุปกรณ์ของทางบริษัทฯเท่านั้น ในกรณีที่ความเสียหายไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์นั้น มีค่าบริการในอัตราราคาเดียวกันกับ อุปกรณ์ที่หมดระยะเวลาการรับประกัน

อุปกรณ์ ระบบกล้องวงจรปิด หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน ค่าบริการเบื้องต้นจุดละ 500 บาทโดยจะครอบคลุมถึงบริการต่าง ๆ ดังนี้

– ตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้นตามปัญหาที่ได้รับแจ้ง หากเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์ชำรุดเสียหายร้ายแรงและสามารถดำเนินการแก้ไขได้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมแซมไปโดยทันที
– ในกรณีที่มีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนหรือซ่อม ทางบริษัทฯ จะจัดทำใบเสนอราคา เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์สำรองให้ใช้งานชั่วคราวระหว่างดำเนินการ ภายใน 3 วันทำการ
– อุปกรณ์สำรองระหว่างดำเนินการรอการอนุมัติเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์นั้นจะมีกำหนดระยะเวลาการสำรองไว้ให้ภายใน 7วัน โดยไม่คิดมูลค่า แต่หากสรุปการดำเนินการล่าช้าเกินกว่า 7วัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้รับรอง หรือคิดค่าบริการเช่าอุปกรณ์ที่สำรองให้ในอัตราราคา กล้องวงจรปิดกล้องละ 150บาท ต่อวัน และ เครื่องบันทึก เครื่องละ 300บาท ต่อวัน

อุปกรณ์ ระบบ NETWORK หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน ค่าบริการเบื้องต้นจุดละ 1,000 บาทโดยจะครอบคลุมถึงบริการต่าง ๆ ดังนี้

– ตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้นตามปัญหาที่ได้รับแจ้ง หากเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์ชำรุดเสียหายร้ายแรงและสามารถดำเนินการแก้ไขได้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมแซมไปโดยทันที
– ในกรณีที่มีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนหรือซ่อม ทางบริษัทฯ จะจัดทำใบเสนอราคา เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์สำรองให้ใช้งานชั่วคราวระหว่างดำเนินการ ภายใน 3 วันทำการ
– อุปกรณ์สำรองระหว่างดำเนินการรอการอนุมัติเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์นั้นจะมีกำหนดระยะเวลาการสำรองไว้ให้ภายใน 7วัน โดยไม่คิดมูลค่า แต่หากสรุปการดำเนินการล่าช้าเกินกว่า 7วัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้รับรอง หรือคิดค่าบริการเช่าอุปกรณ์ที่สำรองให้ในอัตราราคา Switching Hub ชุดละ 300บาท ต่อวัน และ UBNT ชุด1คู่ ราคา 500/วัน

อุปกรณ์ HARDDISK หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน ค่าบริการเบื้องต้นจุดละ 700 บาทโดยจะครอบคลุมถึงบริการต่าง ๆ ดังนี้

– ตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้นตามปัญหาที่ได้รับแจ้ง หากเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์ชำรุดเสียหายร้ายแรงและสามารถดำเนินการแก้ไขได้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมแซมไปโดยทันที
– ในกรณีที่มีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนหรือซ่อม ทางบริษัทฯ จะจัดทำใบเสนอราคา เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์สำรองให้ใช้งานชั่วคราวระหว่างดำเนินการ ภายใน 3 วันทำการ
– อุปกรณ์สำรองระหว่างดำเนินการรอการอนุมัติเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์นั้นจะมีกำหนดระยะเวลาการสำรองไว้ให้ภายใน 7วัน โดยไม่คิดมูลค่า แต่หากสรุปการดำเนินการล่าช้าเกินกว่า 7วัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้รับรอง หรือคิดค่าบริการเช่าอุปกรณ์ที่สำรองให้ในอัตราราคา ชุดละ 300บาท ต่อวัน

อุปกรณ์ MEMORY CARD หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน ค่าบริการเบื้องต้นจุดละ 300 บาทโดยจะครอบคลุมถึงบริการต่าง ๆ ดังนี้

– ตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้นตามปัญหาที่ได้รับแจ้ง หากเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์ชำรุดเสียหายร้ายแรงและสามารถดำเนินการแก้ไขได้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมแซมไปโดยทันที
– ในกรณีที่มีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนหรือซ่อม ทางบริษัทฯ จะจัดทำใบเสนอราคา เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์สำรองให้ใช้งานชั่วคราวระหว่างดำเนินการ ภายใน 3 วันทำการ
– อุปกรณ์สำรองระหว่างดำเนินการรอการอนุมัติเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์นั้นจะมีกำหนดระยะเวลาการสำรองไว้ให้ภายใน 7วัน โดยไม่คิดมูลค่า แต่หากสรุปการดำเนินการล่าช้าเกินกว่า 7วัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้รับรอง หรือคิดค่าบริการเช่าอุปกรณ์ที่สำรองให้ในอัตราราคา ชุดละ 100บาท ต่อวัน

5. ขั้นตอนและเงื่อนไขการเคลมฯสินค้า

– ลูกค้าติดต่อเพื่อขอแจ้งเรื่องฯกับทางบริษัทฯ จากนั้น ทางบริษัทฯ ฯจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเช็ควันที่หมดประกันฯ และแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และขั้นตอนต่างๆในการเคลมสินค้า
– ลูกค้าสามารถนำกล้องวงจรปิดที่เสีย เข้ามาให้กับทางบริษัทฯ โดยนำมาให้ที่หน้าร้านหรือส่งมากับขนส่งฯก็ได้ โดยค่าขนส่งฯลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเอง
– เมื่อทางบริษัทฯได้รับกล้องวงจรปิดแล้ว จะมีการนำกล้องวงจรปิด เข้าขั้นตอนทดลองใช้งานและตรวจสอบปัญหา โดยนำกล้องบันทึกภาพของทางบริษัทฯถ่ายไว้เป็นหลักฐาน(กล้องA)ตั้งแต่เปิดเครื่องทดลองกล้องที่เสีย(กล้องB)
– นำกล้องAกับกล้องBมาตั้งบันทึกภาพกันเองเป็นเวลา 24ชม.
– หากพบปัญหาในการใช้งาน ทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ในวันรุ่งขึ้น โดยค่าขนส่งฯทางบริษัทฯจะเป็นผู้ชำระให้แก่ลูกค้า
– หากไม่พบปัญหา ทางบริษัทฯ จะแจ้งกลับทางลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกนำส่งสินค้ากลับพร้อมหลักฐานจากกล้องAและกล้องBได้ โดยจะมีค่าบริการนำส่งกล้องละ300บาท หรือเลือกให้ทางบริษัทฯ นำกล้อง เข้าขั้นตอนทดลองใช้งานและตรวจสอบปัญหาใหม่ได้ โดยจะมีค่าบริการเพิ่มวันละ100บาท ไม่เกิน 7วัน หากตรวจไม่พบปัญหาจะนำส่งกลับคืนพร้อมหลักฐานกล้องAและกล้องBให้กับทางลูกค้า
– ในกรณีที่ไม่พบความเสียหาย ลูกค้าต้องชำระค่าค่าบริการตรวจสอบตามจริงพร้อมกับชำระค่านำส่งกลับคืน
– หากตรวจพบปัญหาในการใช้งาน ทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ในวันรุ่งขึ้น โดยจะยกเลิกค่านำส่งสินค้ากลับคืนและค่าบริการตรวจสอบทั้งหมด

บริษัท ไอยรา แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

ติดต่อเรา

256/323 ม.5 ขวัญเวียงเพื่อประชาชน ซ.7 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
โทร. 080-942-8470
ไลน์ไอดี 0809428470 หรือคลิกเพิ่มเพื่อน
เวลาทำการ จ.-อา. 08.00 น. – 20.00 น.

Scan Me